Borgervennen - Forside

Borgervennens historie

Som det fremgår af nedenstående klip, bragte man den 13. maj 1788, bekendtgørelsen om Borgervennens stiftelse.

Nyheden menes ikke at have vagt synderlig opsigt i 1788. Mange tidsskrifter blandt andet ovenstående, havde nemlig gennem flere år bragt talrige opfordringer til at danne denne form for støttende foreninger.

Til trods for at der er tale om en anonym bekendtgørelse selv efter datidens forhold, meldte der sig i løbet af få dage mange medlemmer. Den 23. maj var man oppe på 160.

Den 4. juni 1788 holdt selskabet stiftende møde. Det skete i Landemærket 101 kl. 15. (Bygningen brændte i 1807).

Her blev valgt en kommission, der fik til opgave at lave en plan for selskabet - det ledte til selskabets "fundering". Denne blev vedtaget den 24. juli 1790. Heri fremgik blandt andet, at selskabet udgav et ugeblad (hvilket man gjorde frem til 1888).
Se formål her

Hvor boede foreningen?
Fra starten lykkedes det at få Kongehuset til at støtte foreningen med en årlig donation, og i starten blev selskabets møder også afholdt i Prinsens Palæ.

Herefter holdt man en årrække møderne i forskellige kirker og siden i Kongelig Brands lokaler gennem flere år.

Fra 1854 til 1911 holdt man møderne på Østergade 54 som ejedes af Efterslægtsselskabet. Bygningen blev i 1911 revet ned, og møderne blev derfor i en periode holdt i forskellige lejede lokaler. 

Den daglige administration klarede man de første 112 år fra bogholderens private bopæl. Først i 1900 fik Borgervennen eget lokale som først lå i Stormgade 4.

Senere flyttede man til både Ny Kongensgade, Vester Voldgade og Lille Strandstræde. I 1972 var der indflytning i de nuværende lokaler i Fortunstræde 1.

 

Andre væsentlige punkter

Medlemstallet steg hurtigt, og i 1793 var der 1775 medlemmer. Så der var på det tidspunkt behov for både en bogholder og en kassere, som stod for inddrivelse af kontingenter, formueforvaltning, låne- og legatformidling samt udgivelse af ugebladet.

I 1807 - som følge af bombardementet af København - lempede man reglerne for hvem der kunne modtage støtte, så dette også omfattede ikke medlemmer.

Statsbankerotten i 1813 ramte ikke Borgervennen hårdt, da man - heldigt eller dygtigt - havde de fleste værdier i form af fordringer på staten.

I en lang periode steg medlemstallet støt til ca. 3100 i året 1870. Dette selvom man undervejs skærpede reglerne for optagelse for at sikre, at det var folk der kunne bidrage til selskabets hensigt der indtrådte.

Måske derfor faldt medlemstallet til ca. 1400 frem til år 1900 - for så siden at stige støt frem til i dag, hvor der er ca. 5.000 medlemmer.
 


 

Ovenstående er udpluk fra bogen "Borgersind gennem 175 år" af Eskild Friehling
(Jesper Sommer)
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635