Borgervennen - Forside

Borgervennens Vision

Borgervennen af 1788 – Vision, Mission og Værdier

Borgervennens bestyrelse har på møde d. 26. november 2009 fastlagt selskabets Vision, Mission og Værdier.

Vision
Borgervennen af 1788's hovedformål skal være at hjælpe, hvor nøden er stor, og at træde til, hvor offentlige og andre muligheder ikke slår til. Borgervennen vil tiltrække medlemmer, der ønsker at hjælpe andre såvel indenfor som udenfor medlemskredsen.

Mission
Borgervennen af 1788 balancerer imellem fornyelse og respekt for Selskabets historie og tradition. Selskabet bruger primært sine midler på formål, der hjælper børn, unge og ældre, samt familier med alvorligt syge eller handicappede børn. Hjælpen ydes enten direkte eller gennem særlige projekter.

Værdier
Borgervennen af 1788 løser sine opgaver med udgangspunkt i følgende værdier:

  • Ordentlighed
  • Medmenneskelighed
  • Omsorgsfuldhed

Det er bestyrelsens opgave at påse, at opgaverne løses i overensstemmelse med vision, mission og værdier og at udarbejde en plan for hvorledes de udmøntes i Selskabets virksomhed.

København d. 26. november 2009

 

Borgervennen125 år
Borgervennen 125 år 
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635