Borgervennen - Forside

Medlemmer kan med fordel spare op


Medlemmer kan indskyde penge på en personlig konto hos Borgervennen og få en god forrentning. Renten er pr. 1.4.2017 fastsat til 1,0%.
 
Det maksimale årlige indskud pr. konto er sat til 5.000 kr.
Der er 6 måneders opsigelse (jvf. vedtægternes §5).

Det er naturligvis også muligt at indsætte penge på en konto, der er oprettet til f.eks. børn, børnebørn eller oldebørn.

Indskud foretages
ved indbetaling til Nordea kto. 2045 0759 150635 med angivelse af kontohavers medlemsnr. eller cpr.nr.

Borgervennen udsender ikke årlige kontoudtog for opsparings-kontiene. Man kan dog altid få tilsendt sit kontoudtog ved at sende en forespørgsel på mail til: 1788@borgervennen.dk.

Indestående og rentetilskrivning ved årets slutning indberettes til SKAT, så man kan se rentetilskrivningen i forbindelse med sin årsopgørelse.

Ved alle henvendelser vedrørende opsparing, bedes personnummer eller medlemsnummer oplyst.Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635