Borgervennen - Forside

Hvad støtter Borgervennen?


Borgervennen støtter både egne medlemmer og personer, der ikke er medlemmer. Endvidere støttes organisationer og lignende.
 
Til medlemmer kan der gives legater til:
  • Børn og unge mellem 12 og 25 år
  • Medlemmer over 65 år.
Der gives eksempelvis til:
  • Studierejser, bøger, I.T.
  • Indskud til bolig, møbler m.m.
  • Sygdom og rekreation samt udgifter i forbindelse med hjælpemidler.
Ansøgningsskema kan rekvireres på 1788@borgervennen.dk eller ved at indsende frankeret A5-kuvert til Fortunstræde 1, 1065 København K.
 
Til ikke medlemmer prioriteres familie med syge eller handicappede børn eller familier i akut trang, således at vi hjælper der hvor hjælpen fra andre stopper.

Se endvidere de specifikke krav til dokumentation under punktet 'Legatansøgning'.

Inden for de seneste år har Borgervennen støttet organisationer og lignende med større beløb - f.eks.:

Mentorbarn blev i 2018 tildelt 75.000 kr. til uddannelse af frivillige mentorfamilier.

Plastik- og Brandsårsafdelingen på Rigshospitalet fik 100.000 kr. til den årlige sommerudflugt med de langtidsindlagte børn.

Foreningen af Danske Døvblinde fik i april 2017 tildelt 35.000 kr. til afholdelse af DM i skak.

Julemærkehjemmene blev i november 2016 støttet med 53.000 kr. til udskiftning af gardiner på børneværelser.

Regnbuehuset er i november 2015 støttet med 50.000 kr. som tilskud til at oprette nyt køkken. Huset er en selvejende institution og har eksisteret i 23 år som et socialt træningssted for psykisk sårbare mennesker.

Børnehospice på Sankt Lucas Stiftelsen er maj 2015 støttet med 81.400 kr. til indkøb af hjælpemidler og medicinsk udstyr. 

Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond har i anledningen af H.M. Dronningens 75 års fødselsdag modtaget en donation på
5.000 kr. fra Borgervennen af 1788.

I forbindelse med Borgervennens 225 års jubilæum i 2013, blev følgende organisationer støttet:

Rigshospitalets børneafdeling, Herlev Hospitals socialpædiatriske afsnit, Dansk Handicap Idrætsforbund, Julemærke-hjemmene og Danske Døv-Blinde.
Den særlige pulje til jubilæumsdonationer var på 250.000 kr.

Julemærkehjem

I 2012 har Borgervennen givet 62.333 kr. til Julemærkehjemmet Kildemose i Ølsted. Stedet har fungeret som julemærkehjem siden 1948 og hvert år får ca. 120 børn i alderen skes til 12 år glæde og gavn af eet ophold. Børnene har ofte psykiske og sociale vanskeligheder, der påvirker deres trivsel både i hjemmene og i skolen. De fleste er overvægtige og har et stort ønske om at tabe sig.
På julemærkehjemmet får børnene sejre. Langsomt - men sikkert - opbygges deres tro på eget værd, og hjemmene giver dem redskaber til at imødegå mobning og isolation. Børnene får faste rammer og lærer, hvor meget en sund livsstil kan gøre. Under hele forløbet er der et tæt samarbejde med forældrene. Familien kommer på besøg før barnets ophold, og under opholdet er forældrene på kursus med undervisning i bl.a. sund mad og motion. Efter hjemsendelse gives information til hjemkommunen, så det rette opfølgningstilbud kan iværksættes. Konkret gives beløbet til en reparation af utæt tag og en vaskemaskine.

Melting Pot
I 2012 har Borgervennen givet 10.000 kr. til Madmodsløbet - et projekt under gastronomisk iværksætter Claus Meyer med et slogan der lyder "Løb, smag, tag en bid af det hele og knæk kræsenheden". Et helt særligt madløb hvert år i september, hvor børnene på en sjov måde udfordrer sig selv, hinanden og kræsenhed. Undervejs på løberuten smager børnene sig igennem seks spiselige poster, der skal være med til at inspirere dem til at blive modige med mad. Overskuddet fra Madmodsløbet går ubeskåret til fonden Melting Pot's indsats for - gennem madskoler - at forbedre fremtidsmulighederne for udsatte mennesker.


Red Barnet
Borgervennen har i 2011 ydet 50.000 kr. til Red Barnets ferielejre.
For rigtigt mange børn i Danmark betyder skoleferie hverken rejser, sommerhusture eller udflugter.
Deres forældre har ikke råd eller overskud til at give børnene de samme ferieoplevelser, som langt de fleste af deres kammerater får. Derfor arrangerer Red Barnet hvert år flere end 10 lejre for børn, der ikke ellers har mulighed for at komme på ferie.
Nogle lejre er kun for børn, mens andre er for både børn og forældre. Fælles for lejrene er dog, at de giver børnene nogle oplevelser, de ellers ikke ville få. De klatrer i træer, maler, tegner, tager på udflugter eller tager til stranden. Og de får masser af nye venner. Red Barnets lejre planlægges og afholdes af frivillige, der får uddannelse og rådgivning af Red Barnet.

Der kan læses mere på www.redbarnet.dk.


Rigshospitalets nye UngeCafé
På Rigshospitalet er der dagligt indlagt 40-60 unge i alderen 12–22 år med alvorlige medfødte eller langvarige lidelser eller følge efter alvorlige traumer. Unge falder ofte mellem to stole, når de er syge – de er for gamle til børneafdelingen og for unge til voksenafdelingen.

Rigshospitalets Videncenter arbejder derfor med at udvikle ungdoms-medicinske arbejdsmetoder, der tager afsæt i de unges behov og deres ret til en god ungdom og uddannelse til trods for sygdom eller handicap.
Som en del af dette arbejde har man indrettet en UngeCafé, som kan være et frirum for såvel indlagte som ambulante unge. Cafeen er indrettet i samarbejde med de unge der kommer på hospitalet. 

De unge har brug for at mødes med andre unge, computerspil  og andre spil, se film, evt. forberede et måltid mad sammen med andre eller bare hygge og sludre. Et sted hvor de også kan mødes med deres egne venner, når de får besøg.
I cafeen er der blandt andet indrettet et I.T. rum. Til indretningen af dette rum samt indkøb af pc'er har Borgervennen givet et legat på 75.000 kr.
 
Der kan læses mere om Videncenterets arbejde på: www.ungdomsmedicin.dk
 
Dannerhuset 
Dannerhuset er en privat, humanitær organisation, der hvert år hjælper over 1.000 voldsramte kvinder og børn til en sikker tilværelse og fremtid uden vold.
Dannerhuset er et krisecenter med rådgivning og ophold for voldsramte samt et videncenter, der dokumenterer vold mod kvinder og børn og formidler viden om ligestilling.

Dannerhuset nedbryder tabuet om volden og forebygger at den finder sted. De sikrer at kvinder og børns rettigheder er på den politiske dagsorden.
 
Hvert år berøres et stort antal børn direkte eller indirekte af vold. På kort sigt påvirker volden barnets umiddelbare trivsel og udfoldelse, og på længere sigt medfører oplevelser med vold øget risiko for problemer af varig karakter.

En del børn opholder sig i Dannerhuset med deres mor. Under opholdet kan de  ikke gå i den sædvanlige  skole.  Disse børn kan ofte have indlæringsvanskeligheder og andre store problemer, derfor er det vigtig at der bliver taget hånd om dem, således at de får styrket selvtilliden og bliver rustet til at vende tilbage til deres tidligere skole og fritidsliv.
 
Dannerhuset har ansat en lærer og arbejder nu på at indrette en skolestue. Til hjælp til indkøb af inventar og computere har Borgervennen givet et legat på 75.000 kr.

Der kan læses mere om Dannerhuset på www.dannerhuset.dk
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635