Borgervennen - Forside

Hvad er Borgervennen?

I tidens ånd - hvor fremgang og velstand satte sit præg på hverdagen, opstod en stor fælleskabsfølelse blandt borgerskabet.

Som det man i dag vil kalde en vision for Borgervennen, valgte man:
"Ved forenede kræfter, skal vi støtte virksomme og arbejdslystne medlemmer, så de ikke på grund af manglende værktøj eller materialer er nødsaget til at frasige sig arbejde og deraf fortjeneste".

Et andet vigtigt formål for foreningen var at yde hjælp til medlemmer, der på grund af alderdom, svaghed eller uheld kom i økonomisk nød.

I det hele taget var perioden i slutningen af 1700-tallet en tid, hvor mange tiltag og organisationer der havde til mål at øge den sociale ansvarlighed og støtte, så dagens lys.

Det var således også i denne periode at bl.a forsikringsselskaber og belåning af fast ejendom opstod.

Formålet for Borgervennen er stadig det samme

Udgangspunktet var dengang som nu, at mennesker har lyst til at hjælpe andre, og at det går lettest, hvis mange løfter i flok.

Tiderne har heldigvis ændret sig, og i dag har det offentlige en stor del af ansvaret for den sociale sikring, som Borgervennen havde i starten. Men grundprincippet er stadig, at Borgervennen udfylder nogle af de huller, som det offentlige ikke dækker. Med legater, rentefrie lån og rådgivning kan Borgervennen støtte både sine medlemmer og andre hurtigt og uformelt.

Det vil sige man i højere grad afhjælper midlertidige behov og dette sker også til ikke-medlemmer, hvor Borgervennen yder støtte, hvis der er et socialt behov.

Ingen ved, hvem uheldet rammer, og den økonomiske støtte kan have mange former, afhængig af ens behov og alder. Eksempelvis kan unge få studiestøtte eller rejselegater, hvor en voksen snarere har behov for et rentefrit lån, f.eks. til bolig eller til at komme i gang med egen virksomhed. Og som ældre trænger man måske til økonomisk hjælp og rådgivning.

Under alle omstændigheder er den grundlæggende idé i Borgervennen, at

"For at kunne støtte, må nogen give"

Repræsentantforsamlingen 2012
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635