Borgervennen - Forside

Hvem kan blive medlem?

For at blive medlem af Borgervennen skal man:

  • være EU-borger og have fast bopæl i Danmark.
  • have orden i sin økonomi ved indmeldelsen.
Man bliver først skriftligt indstillet af et medlem, og derefter godkendt af Borgervennens bestyrelse.Kontingent er med virkning fra 1. januar 2015 fastsat således:
  • Medlemsgruppe 1 – ikke fyldt 20 år      250, - kr.*
  • Medlemsgruppe 2 – 20 til 30 år            250, - kr.*
  • Medlemsgruppe 3 – fyldt 30 år             200, - kr. årligt
 Livsvarigt medlemskab                                  2.000,- kr.

* Engangsbeløb for hele perioden

Medlemsfordele:

*gratis ulykkesforsikring for unge under 25 år
*fordelagtig opsparing
*mulighed for rentefrie lån
*mulighed for legater og økonomisk støtte
*mulighed for boliganvisning
250,- kr. *
250,- kr. *
150,- kr. årligt

Indmeldelsesblanketten udfyldes og sendes pr. post eller e-mail til kontoret vedlagt kopi af sundhedskort.

Så snart Bestyrelsen har godkendt medlemskabet, fremsendes et elektronisk medlemsbevis.

Kontingent bedes indbetalt samtidig med indmeldelsen på konto: 2045 - 0759150635 med påført navn og fødselsdag.
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635