Borgervennen - Forside

Vil du indstille et nyt medlem?

29-01-2014
Borgervennen vil gerne have flere medlemmer, så vi i endnu højere grad kan leve op til mottoet: "For at kunne støtte, må nogen give".
For at blive optaget i Borgervennen skal man foreslås af et medlem. Det sker på en blanket, som kan fås på kontoret eller hentes på hjemmesiden www.borgervennen.dk.
Se evt. på www.borgervennen.dk/vedtægter vedtægternes § 2 og 3 om betingelserne for at kunne blive medlem.
Medlemskab skal først og fremmest søges for at bidrage til at hjælpe andre. Hjælpen ydes gennem legatudvalgets uddelinger af legater og donationer fra Borgervennens indtægter og formueafkast.
Brug hjemmesiden www.borgervennen.dk Kendskab til Borgervennen og kontakt med kontoret opnås især via hjemmesiden.
Her kan du også se de direkte fordele ved at være medlem - i det der er: 
  • En opsparingsordningen man kan vælge at benytte.
  • En ulykkesforsikring for unge medlemmer
  • Mulighed for at modtage legat bl.a. til uddannelsesformål,
  • Mulighed for at få et rentefrit lån, og
  • Mulighed for at bo i en af vores ungdomsboliger.
Men for de fleste er det ikke disse muligheder, men lysten til at være med til at hjælpe Borgervennen med at hjælpe andre der er tilskyndelsen til et medlemskab.
 
 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635