Borgervennen - Forside

225-års jubilæet den 4. juni 2013.

29-01-2014
Året 2013 har i høj grad været præget af markeringen af Borgervennens 225 års jubilæum.
I selve jubilæumsarrangementet med middag i Odd Fellow Palæet deltog 150 feststemte medlemmer, og bestyrelsen har efterfølgende fået mange gode tilbagemeldinger.
Det var en god Borgervenaften – særligt overrækkelsen af jubilæumsdonationerne til Rigshospitalets børneafdeling, Herlev Hospitals socialpædiatriske afsnit, Julemærke-hjemmene og Danske Døv-blinde gjorde et stærkt indtryk.
Den særlige puljen til jubilæumsdonationer var på 250.000 kr. Efterfølgende fik Dansk Handicap Idrætsforbund også et beløb fra puljen.
Festmiddagens gode forløb blev fremmet af sponsorbidrag på op mod 60.000 kr., som bidrog til indtægterne fra det afholdte lotteri. Samlet gav middagen et overskud på 33.000 kr., der er overført til Borgervennens Sociale Fond. Jubilæets
sponsorer var:
 
 
 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635