Borgervennen - Forside

Kontingent og medlemstal.

29-01-2014
Medlemskontingentet bidrager til at en større del af formueafkastet kan gå til uddeling til medlemmerne.
Opkrævningen for 2013 er nu afsluttet. Den samlede kontingentindtægt for Borgervennen blev i 2013: 247.000 kr.
Borgervennens medlemstal er ved årsskiftet 3.978 fordelt således:
  • 0-19 år: 1.299
  • 20-29 år: 553
  • 30 år -: 2.126
483 medlemmer har valgt at tegne livsvarigt medlemskab. Dette kan gøres ved indbeta-ling af kr. 2.000, se www.borgervennen.dk/hvem_kan_blive_medlem
 
 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635