Borgervennen - Forside

Mulighed for større opsparing i Borgervennen.

29-01-2014
Fra 2014 er maksimum for årligt indskud på opsparingskontiene hævet til 3.000 kr. Medlemmernes indskud på Borgervennens opsparingsordning forrentes pt. med 1,5 pct. Ca. 2.000 medlemmer benytter sig af opsparingsordningen.
Beløb indsættes på opsparingen ved indbetaling på Borgervennens konto i Nordea: Reg.nr. 2045 Konto 0759150635. Angiv ”Opsp” og medlemsnr. (eller CPR) på kontoha-veren eller tydeligt navn.
Man er også velkommen til at indbetale kontant på kontoret.
Ved årsskiftet indberettes rente og indestående til SKAT, og beløbene kan ses på årsop-gørelsen fra SKAT.
Hvis man ønsker et kontoudtog pr e-mail, kan man maile til 1788@borgervennen.dk.
 
 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635