Borgervennen - Forside

Ændret rente på indskudskonti i Borgervennen

13-03-2015
 
Der er næppe mange, der ikke har opdaget, at renteniveauet de seneste måneder har været faldende og netop nu er historisk lavt. Det betyder også, at Borgervennen kun opnår meget begrænset renteindtægt på de obligationer, der er investeret i for den indskudte kapital. Som en konsekvens af dette har Borgervennens bestyrelse truffet beslutning om at nedsætte renten på medlemmernes indskud til 0,5% p.a. med effekt fra den 1. april 2015.

Det er vigtigt for bestyrelsen, at det til stadighed er så attraktivt som muligt at spare op ved indskud i Borgervennen. Derfor vil vi naturligvis følge renteudviklingen nøje, med henblik på at hæve renten igen, hvis det bliver muligt.
 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635