Borgervennen - Forside

Nyhedsbrev juni 2016

24-06-2016
 

Nyhedsbrev juni 2016

Kontoret ændrer åbningstid

Efter sommerferien – fra 1. august -ændres kontorets åbningstid til: tirsdag-torsdag, 10-13.

Det skyldes, at kontorets medarbejder Jannie Nissen går på barselsorlov efter sommerferien.

 

Medlemsarrangementer

I april blev arrangementet ”Den kloge forbruger” for unge medlemmer afholdt, og i oktober vil vi gentage arrangementet ”Arv og testamente” ved advokat Lone Brandenborg. Der udsendes indbydelse på mail efter sommerferien.

Kontingent

Der er opkrævet kontingent med betalingsfrist 6. juni. Skulle man ikke have fået betalt, kan der indbetales på vores konto i Nordea 2045 – 0759150635, anfør venligst ”kontingent”. Medlemmer på 30 og der over betaler 200 kr. for 2016. Medlemmer, der fylder 20 i 2016, betaler 250 kr., som dækker frem til man fylder 30.

Livsvarigt medlemskab kan tegnes for kr. 2.000. Vi modregner gerne allerede betalt kontingent for 2016.

 

Donationer

Et medlemskab af Borgervennen indebærer, at man er med til at hjælpe andre. Målet er, at hjælpe, hvor nøden er stor, og at træde til, hvor offentlige og andre muligheder ikke slår til. De samlede uddelinger udgjorde i 2015 389.000 kr. Der blev bl. a. givet donationer til børnehospice på Sankt Lucas Stiftelsen og den selvejende institution Regnbuehuset, der er et socialt træningssted for psykisk sårbare mennesker.

 

Boligfonden er indpasset i Borgervennen

Som en konsekvens af en ny lov om erhvervsdrivende fonde er det blevet afklaret, at Borgervennens Boligfond ikke er en erhvervsdrivende fond. Ungdomsboligerne er derfor nu integreret i Borgervennen.

Det har ingen betydning for medlemmerne. Om de 13 ungdomsboliger se: www.borgervennen.dk

Nye medlemmer
Kontingentindtægten er et vigtigt bidrag til Borgervennens økonomi. Derfor er det essentielt, at vi har mange medlemmer, der vil være med til at ”yde” i form af et årligt kontingent. Vi skal derfor henstille til vores medlemmer, at de tager del i at hverve nye medlemmer – og dermed bidrager til, at Borgervennen kan hjælpe flere med legater, ungdomsboliger, ulykkesforsikring for alle under 25 år og anden hjælp til de, der trænger.

Du er velkommen til at rette henvendelse til kontoret hvis du vil vide mere om, hvordan du kan indstille nye medlemmer, betaling m.m. Se også www.borgervennen.dk

 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635