Borgervennen - Forside

Borgervennens nyhedsbrev, forår 2017

10-05-2017
 

Den attraktive opsparingsordning

Renten på indskud i Borgervennens opsparingsordning er fra den 1. april sat op til 1% p.a.

Endvidere er det årlige maksimum for indskud på en opsparingskonto hævet til 5.000 kr.

Man kan altid få et kontoudtog ved at sende en mail til 1788@borgervennen.dk (eller evt. ved at ringe på 33 13 46 04 for en papirudgave). Indestående pr. 31.12. 2016 og rentetilskrivningen i 2016 kan også ses af de oplysninger, SKAT sender til årsopgørelsen.

Man indskyder på en konto ved at sætte beløbet ind på Borgervennens konto i Nordea Regnr: 2045 Konto: 0759150635 og anføre kontoindehaverens medlemsnummer eller cprnr. samt ”opsparing”.

Der er seks måneders opsigelsesvarsel på indskud. Man kan hæve indskudsbeløb ved skriftligt pr. brev eller på mail (1788@borgervennen.dk) at anmode herom. Man skal anføre et dansk bankkontonummer, hvortil beløbet skal overføres.

Årsrapport og medlemsfordele

Borgervennens årsrapport for 2016 kan ses på hjemmesiden www.borgervennen.dk. På hjemmesiden kan også læses om medlemsfordele.

Blandt medlemsfordelene er ulykkesforsikringen for unge medlemmer under 25 år. Den dækker invaliditet og tandskade. Policen kan ses på www.borgervennen.dk.

Kontingent

Kontingent for 2017 opkræves via girokort i maj/juni.

Kontingentet er 250 kr. i det år man fylder 20 (gælder i 10 år) og 200 kr. (pr. år) fra og med det år man fylder 30.

Livsvarigt medlemskab kan tegnes for 2.000 kr.

Legater og donationer
Borgervennen har i 2016 ydet hjælp og økonomisk støtte på følgende områder: Legater til 12 medlemmer - 110.000 kr. Ikke medlemmer:  12 legater - 63.000 kr. To donationer: Til nyanskaffelser til Julemærkehjemmet i Skælskør – 53.000 kr. og til Dansk handicapforbunds Esbjergafdeling til fællesarrangementer – 5.000 kr. Samlet incl. 12-årsgaver og ulykkesforsikring er der uddelt 507.000 kr. i 2016.

I foråret 2017er der givet 11 legater samt donationer til Danske Døvblinde (støttet flere gange) med 35.000 kr. og Regnbuehuset – et socialt arbejdstræningssted for psykisk sårbare mennesker på Vestegnen med 55.000 til forbedring af adgangsforhold.

 

Boliger
Om Borgervennens ungdomsboliger og indstillingsret til Foreningen for Alderdomsfriboliger se www.borgervennen.dk
Ledige boliger meddeles på mail, så igen: husk at ajourføre mailadresse ved ændring.

Nye medlemmer

Borgervennen vil gerne have flere medlemmer. Der er en indmeldelsesblanket på hjemmesiden. Den kan også bestilles fra kontoret pr. telefon eller mail.

Kontoret

Kontoret Fortunstræde 1, 1. sal, 1065 København K, er åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 10-13.

Tlf: 3313 4604.
Mail: 1788@borgervennen.dk

 

 
  Til nyhedslisten
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635