Borgervennen - Forside

Repræsentantskabet

Overlæge Martin Lorentzen
Læge Troels Lunn
Salgsdirektør Hans Chr. Mengel
Højesteretsdommeler Jens Kruse Mikkelsen
Murermester Kiwi Mikkelsen
Mag. scient. soc. Henrik Mørkeberg
Adm. direktør Anne Marie Oksen
Cand. jur. Agnete Goth Paaschburg
Oberst Anders Mærkedahl Petersen
Direktør Sune T. Perlman
Tandlæge Carsten Poulsen
Cand. jur. Birgitte Raaschou-Nielsen
Direktør William Rentzmann
Cand. jur. Lisbeth Rømer
Højesteretsdommer Vibeke Rønne
Advokat Sofus Borch Schaufuss
Generalmajor Ulf Scheibye
Lektor Jytte Schmidt
Direktør Søren Skifter
Biskop Peter Henrik Skov-Jakobsen
Tech. Integrity Manager Anders D. Sommer
Salgschef Jesper Sommer
Direktør Peter U. Steenstrup
Director Malene Radoor Sørensen
Projektleder Jens Sørensen
Læge Peter Chr. Søttrup
Direktør Henrik Terkildsen
Direktør Jesper Thaning
Landsdommer Hans Christian Thomsen
Advokat Peter Tommerup
Kaptajn MIchael Ulrich
Direktør Torben Visholm
Administrator Erik Steen Wiborg
Legal Advisor Kristian Øhrstrøm
 

Direktør Erik Adolphsen
Advokat Michael Elkiær Andersen
IT-chef Torben Weber Andersen
Adm. dir. Eric Ahrenkiel
Skoleinspektør Anette Asmussen
Teamleder Claus L. Bardenfleth
Systemadministrator Mona Berthelsen
Direktør Claus Bindslev
Executive Vice President Ejner Kiel Bonderup
Talepædagog Benedikte Bramsen
Premierløjtnant Klaus S. Bramsen
Sparekassedirektør Knud Brandenborg
Advokat Lone Brandenborg
Business Advisor Anne-Lene Bredmose
Advokat Steen Christensen
Hr. Olaf Christiansen
Vicedirektør Anette Esdorf
Politidirektør Thorkild Fogde
Cand. polit Morten E. Friehling
Ombudsmand Hans Gammeltoft-Hansen
Civilingeniør Jesper Gottlieb
Fru Ragnhild Gottlieb
Direktør Ivar Guldbrandsen
Byretsdommer Annette Hagdrup
Vicedirektør Ole Hansen
Provst Claus Viggo Harms
Forstander Sophie Harms
Salgsdirektør Nicolai Peter Hertz
Adm. chef Morten Valdemar Hvidt
Advokat Anne Louise Husen
Vice President Henrik Larsen
Overlærer Karin Lausten
 

Se billeder af Repræsentantskabet
Alle medlemmer er endnu ikke fotograferet.
Borgervennens kontor
Fortunstræde 1
1065 København K.
Telefon 33134604
mail: 1788@borgervennen.dk
Kontortid
Tirsdag - torsdag: kl. 10-13
Mandag & fredag: lukket.
Ferielukket i juli måned
Nordea Bank kontonr.
Regnr: 2045
Konto: 0759150635