DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

Krav og ansøgning

Legater til trængende

Alle kan komme i en situation, hvor tingene af forskellige årsager ikke længere hænger økonomisk sammen. Det kan eksempelvis være i forbindelse med syge eller handicappede børn. Det kan være behov for nødvendige skolerejser, studiestøtte eller rejselegater til projektopgaver. 

Borgervennen grafik
Mandlig studerende

Krav til ansøger

Hvis man som medlem ønsker at søge et legat skal følgende forhold være opfyldt:

 • kontingentforholdene skal være i orden
 • man skal have været medlem i mindst 3 år
 • man kan ikke have modtaget et legat inden for de seneste 3 år
 • nødvendig dokumentation skal vedlægges ansøgningen, se nedenfor.

Typer af legater

Rejselegat-studerende

I forbindelse med søgning af legat til studierelevante udlandsophold, skal følgende dokumentation vedlægges ansøgningen:

 • Budget for opholdet i udlandet
 • Dokumentation fra uddannelsesstedet (universitet/CBS el. lign) om at ansøgeren er udvalgt til at studere i udlandet og på hvilket universitet/college el. lign.
 • Dokumentation for optagelse på det udenlandske studie
 • Skatteopgørelse fra året før og forskudsangivelse for indeværende år
 • E-mailadresse og evt. telefonnummer, som ansøger kan kontaktes på

Det påpeges at uddannelsesperioden skal være i det følgende halvår, som ansøgningen behandles.

Der kan ikke tildeles legater til studieophold, som allerede er gennemført.

OBS. Kun medlemmer af Borgervennen kan søge om studiestøtte.

Borgervennens legat

Borgervennen uddeler også i særlige tilfælde legat til trængende enkeltpersoner.

I forbindelse med søgning af legat til økonomisk støtte, skal følgende dokumentation vedlægges ansøgningen:

 • Skatteopgørelse fra året før og forskudsangivelse for indeværende år
 • Budget for det følgende/indeværende år
 • Ved sygdom vedlægges en udtalelse fra læge skrevet inden for de seneste 6 måneder
 • Ved social trang vedlægges udtalelse fra kommunen skrevet inden for de seneste 6 måneder
 • E-mailadresse og evt. telefonnummer, som ansøger kan kontaktes på

Det påpeges, at ansøgningen skal begrundes med angivelse af et beløb samt hvad dette beløb skal anvendes til.

Der gives fortrinsvis støtte til anskaffelse af hjælpemidler, inventar m.v., mens almen støtte til det daglige forbrug ikke kan forventes imødekommet.

Tidsfrister og legatansøgning

Legatudvalget samles to gange årligt – i marts og november.

 • Ansøgninger til behandling i marts modtages i perioden
  1. januar-28. februar.
 • Ansøgning til behandling i oktober modtages i perioden
  1. august-1. september.

Ansøgningsskema og vejledning kan fås på mail eller med post ved henvendelse til kontoret.

Ansøgninger der ikke vedlægges fyldestgørende dokumentation afvises på forhånd.

Alle medlemmer der søger om legat, kan forvente skriftlig tilbagemelding efter endt behandling på et af de to legatmøder ca. en uge efter mødets afholdelse.