DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

Borgervennen af 1788

Hvad er Borgervennen?

I 230 år har gode folk organiseret sig i Borgervennen af 1788 for at kunne yde støtte. Borgervennen blev stiftet som en venskabs-, nød- og hjælpekasse som et værn mod datidens fattigdom og har stået som et fyrtårn gennem historien. Vi er stolte over vores historie – og ydmyge over for den rolle, Borgervennen fremover skal udfylde.

“Borgervennen støtter, hvor trangen er størst. Med små midler gør ildsjælene på hospitalerne, i foreninger, på børnehjem og lignende en stor forskel, så alle børn får et bedre børneliv.”

Borgervennens repræsentantskab, 2018
Borgervennen grafik

Vores kernefortælling

Vi har siden 1788 udviklet og udvidet Borgervennens muligheder for at hjælpe. Det har betydet, at vi i de seneste mange år har været i stand til blandt andet at hjælpe udsatte børn og unge. Vi har gjort den erfaring, at en hjælpende hånd til især udsatte børn og unge gør en stor forskel. Vi ved, at børn og unge, der døjer med handicap, alvorlig sygdom eller ondt i livet ofte har brug for en indsats, der gør den mørke hverdag lidt lysere. Om det har været ved at sikre gode, sunde oplevelser for udsatte børn og unge, give adgang til en sikker og tryg bolig eller skabe smil hos børn gennem sang og glæde på hospitalet, har Borgervennen støttet, der hvor trangen har været størst, og ildsjæle har trådt til.

I Danmark vil og kan Borgervennen af 1788 give ildsjæle, der brænder for at yde en indsats, noget at brænde med. Vi ser ildsjæle overalt – om det er på hospitaler eller børnehjem, i foreningen eller på ferielejren. Som drivkraft bag nye erfaringer, nye oplevelser og større livsglæde.

Alle børn og unge har brug for en særlig ven. Børn og unge, der er syge, der bliver mobbet, der er fattige eller bliver udsat for vold, mangler ofte en særlig ven. En borgerven. En ven der kan give en en hjælpende hånd eller penge til at være med på lejrskolen, give lektiehjælp, en computer for at kunne følge med i skolen eller andre hjælpemidler. Borgervennen er de venner, der kan give en hjælpende hånd til en vigtig oplevelse eller nødvendig ting til at være med i fælleskabet. Ikke alle har en borgerven, men alle kan være en borgerven. Alle kan være med til at give en livsvigtig oplevelse eller gave til dem, der mangler. Vi har været her i 230 år, og du er velkommen i dag og fremover.

Ikke alle har en borgerven, men alle kan være en borgerven – alle børn og unge skal være en del af fællesskabet

125 års jubilæum
150 års jubilæum
225 års jubilæum

234 års historie

Borgervennen er stiftet den 13. maj 1788. Den 4. juni 1788 holdt selskabet stiftende møde.

Her blev valgt en kommission, der fik til opgave at lave en plan for selskabet – det ledte til selskabets “fundering”.

Borgervennen bomærke
Medlemstal: 3.678.
Borgervennen bomærke
Der købes 7 etværelses lejligheder på Holger Danskes Vej 87 til studieboliger, så Borgervennen nu i alt har 12 ungdomsboliger. Der er fortsat stor efterspørgsel på lejlighederne blandt vores unge medlemmer.
Borgervennen-225-aars-jubilaeum-2013
Borgervennen fejrer sit 225 års jubilæum i Odd Fellow Palæet med over 150 deltagere. Jubilæet fungerer samtidig som fundraiser til fire gode formål: Social pædiatrisk afdeling på Herlev hospital, Julemærkehjemmet i Hobro, Rigshospitalet (indretning af skole- og fritidsrum) og foreningen af døvblinde. Foto kredit: Brahl fotografi
Borgervennen bomærke
Nye vedtægter ændrer Borgervennens ledelse, så den består af repræsentantskabet (øverste myndighed), en bestyrelse på syv medlemmer og en direktør.

Formålet MED Borgervennen er stadig det samme

Udgangspunktet var dengang som nu, at mennesker har lyst til at hjælpe andre, og at det går lettest, hvis mange løfter i flok.

Tiderne har heldigvis ændret sig, og i dag har det offentlige en stor del af ansvaret for den sociale sikring, som Borgervennen havde i starten. Men grundprincippet er stadig, at Borgervennen udfylder nogle af de huller, som det offentlige ikke dækker. Med legater, rentefrie lån og rådgivning kan Borgervennen støtte både sine medlemmer og andre hurtigt og uformelt.

Det vil sige man i højere grad afhjælper midlertidige behov og dette sker også til ikke-medlemmer, hvor Borgervennen yder støtte, hvis der er et socialt behov.

Ingen ved, hvem uheldet rammer, og den økonomiske støtte kan have mange former, afhængig af ens behov og alder. Eksempelvis kan unge få studiestøtte eller rejselegater, hvor en voksen snarere har behov for et rentefrit lån, f.eks. til bolig eller til at komme i gang med egen virksomhed. Og som ældre trænger man måske til økonomisk hjælp og rådgivning.

Nøjagtig som i 1788 er den grundlæggende idé i Borgervennen:

“For at kunne støtte, må nogen give”

Borgervennens støttemidler

Borgervennens vision

Vi støtter både oRganisationer og enkeltpersoner