DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

Hvem hjælper vi?

Støtte og hjælp til trængende

Er du kommet i en situation, hvor du trænger til en hjælpende hånd, er det godt at have en Borgerven.

Alle ansøgninger behandles og Borgervennen yder trængende hjælp til fx dyre tandbehandlinger eller andre nødvendige og uforudsete udgifter for vores medlemmer.

Borgervennen grafik
Borgervennen-stoetter-Marjatta
”De her børn (med brandsår) har et stort behov for at dele deres historie, deres erfaringer og udfordringer. Det giver lejren mulighed for, og derfor er vi meget taknemmelige for den generøse donation fra Borgervennen.”
Vi har nu modtaget to-personers elcykel, og cyklen har været på de første prøveture til Præstø og omegn til stor glæde for alle. Cyklen er meget populær hos børnene, den giver god motion, dejlig oplevelse i naturen og skaber en god ramme til hyggelige samtaler undervejs. Endnu en gang hjertelig tak for jeres flotte gave.
“Vi, såvel som vores glade legatmodtagere, er meget glade for, at I hos Borgervennen har valgt at støtte vores trængte elever. Det nytter!”
“Støtten fra Borgervennen af 1788 er med til at gøre en stor forskel for mange udsatte børn og unge i Danmark, og hjælpe dem videre til en lysere fremtid”.
“Ord kan ikke beskrive, hvor taknemlige vi er for jeres støtte”.
”Vi ser vores sommercamp som en stor succes, og er glade for donationen fra Borgervennen til denne aktivitet”.

Støtte udenfor Borgervennen

Borgervennen er på mange måder unik, vores historie fra 1788 og vores muligheder for at støtte andre organisationer og projekter. Men i forhold til andre velgørende organisationer er vi mest unikke ved, at vi er uafhængige i forhold til hvad vi støtter.

Vi er ikke ”låst” til en bestemt sygdom eller diagnose. Vi koncentrerer os ikke om en bestemt udsat gruppe. Vi er uafhængige og kan kanalisere vores støtte til de projekter, der trænger mest – de organisationer, der ikke har været dygtige til at tiltrække midler og sponsorer. Vi kan hjælpe der hvor der er mest brug for det – der hvor udsatte børn eller unge kan få størst glæde eller hjælp i en tung hverdag.

Borgervennens legatudvalg vurderer hvor der er mest brug for vores støtte, og sikrer at vores midler gør den størst mulige forskel.

Borgervennen støtter udsatte børn og unge. Desværre er der mange der trænger til en hjælpende hånd, men vi støtter hvert år familier, der er i en situation hvor en Borgerven kan sikre lidt bedre muligheder, smil og muligheder i en presset hverdag. Det kan være til nødvendige hjælpemidler, til en ekstraordinær oplevelse eller andet.

Igennem mange år, har Borgervennen i øget grad givet støtte til organisationer, hvor der er brug for flere midler som støtte til et givent projekt der kan støtte et fællesskab eller på anden måde gavne udsatte børn og unge i en vanskelig hverdag. Se nogle af vores cases her.

Sådan søger du støtte

Ønsker du at søge støtte enten som enkeltperson eller organisation, så kontakt os på telefon 33 13 46 04 eller skriv til 1788@borgervennen.dk og få tilsendt et ansøgningsskema.

Vi støtter, hvor det nytter

Vi har for nylig støttet...

Fonden GRO Kvindekrisecenter er en privat, selvejende institution i Næstved, der driver et botilbud til krise- og voldsramte kvinder og børn. På GRO kan kvinder og børn få støtte og rådgivning, så de ad den vej kan få redskaber, der gør dem i stand til at komme styrket videre til et liv uden vold. Borgervennen har ydet støtte til en bålplads, hvor børn og voksne kan hygge sig i den periode, de bor på krisecenteret. Her er der fokus på at genskabe tryghed, ro og trivsel for dem, der har haft alt andet end netop tryghed, ro og trivsel.

Fountain House er et klubhus for psykisk sårbare oprettet i 1989. Fountain House har fokus på, at brugerne udvikles til at kunne begå sig i omverdenen, på et studie eller i et job. Borgervennen har tildelt legat til etablering af et keramisk værksted, hvor brugerne kan udleve deres kreative evner, opleve succes med at skabe noget og ikke mindst opleve fællesskabet med andre ligestillede.

Foreningen af Danske DøvBlinde er oprettet af døvblinde i 1987. Der arbejdes for bedre forhold for alle med både nedsat syn og hørelse via livsvigtig rådgivning og netværk, og foreningen kæmper for, at døvblinde får lige vilkår og bedre muligheder for at deltage på lige fod med andre i samfundet. Borgervennen har tildelt foreningen 30.000 kr. i støtte til afholdelse af skakturnering i 2022.

Med en donation på 19.500 kr. giver Borgervennen Bryd Tavsheden støtte til syv samtaleforløb. Ved hjælp af samtaler og chat hjælper foreningen børn og unge, der er eller har været udsat for vold. Det være sig fra forældre, kærester eller andre. Forløbene gennemføres både individuelt og i grupper, så de unge mærker, at de ikke er de eneste, der er plaget af vold, og forløbene har fokus på at give værktøj til at komme videre til en hverdag uden vold og frygt.

Borgervennen har støttet Legeheltene

Legeheltene - arbejder non-profit under Børneulykkesfonden med at forebygge ulykker med børn. De står for leg og bevægelse for de ca. 60.000 børn i alderen 1-14 år, der hvert år indlægges på hospitaler. Legeheltene er fagfolk uddannet i motorik, idræt og bevægelse. De kommer til hospitaler 1-3 gange ugentligt. I november 2019 har de fået tildelt 50.000 kr. til køb af bl.a. bordtennisborde og yogamåtter.

Borgervennen har støttet Baltorpskolen

Baltorpskolen - specialskole for hørehæmmede oprettet i 1976, der i øjeblikket har 46 elever med hørehandicap, ADHD, Asperger og autisme. For at give eleverne de samme oplevelser, som de børn, der går på almindelige skoler med lejrture, arrangerer skolen ture til udlandet med lærere og hjælpere. I november 2019 har de fået tildelt 25.000 kr. til en elevtur til Berlin.

Borgervennen har støttet Smilfonden

SMILfonden - arbejder for at skabe SMIL for alvorligt og kronisk syge børn ved at arrangere aktiviteter og fællesskaber for både børnene og deres familier, der på denne måde får en pause fra sygdom. Der holdes bl.a. fester for familierne med musik, underholdning og gaver, så børnene har noget at glæde sig over. I november 2019 har de fået tildelt 50.000 kr. til en netværkstur hvor kronisk syge børn kan finde SMIL, glæde og fællesskaber med ligestillede.

Borgervennen har støttet Julemaerkehjemmene

Julemærkehjemmet i Skælskør har fået tildelt 30.000 kr. til inventar til deres multihal. Udover læring om sund kost og styrken i et fællesskab med andre fysisk og socialt udfordrede overvægtige børn, fokuserer Julemærkehjemmet meget på motion som en del af hverdagen.

Gennem de seneste år har vi også støttet...

“Vi er overordentlig taknemmelige for, at Borgervennen af 1788 endnu har valgt nok en gang at tilgodese ASKs økonomisk og socialt trængte elever med en legatportion på 36.000 kr. Det betyder, at to af vores unge elever, der ellers ville have meget vanskeligt ved at finde plads i budgettet, nu får mulighed for at komme i mål med deres eksamen, og dermed chancen for efterfølgende at tage en videregående uddannelse.”