Regler for ydelse af lån til medlemmer

I medfør af vedtægterne for Borgervennen – § 24 – har bestyrelsen fastsat følgende retningslinier for ydelse af lån til selskabets medlemmer:

Lån, der er rentefri i løbetiden og afdragsfri det første år, kan ydes til medlemmer, som i mindst 3 sammenhængede år har været i selskabet og har betalt medlemskontingent, og for hvem et sådant lån, under hensyntagen til deres økonomiske forhold, vil være af væsentlig betydning. Lån kan gives til hjælp ved sygdom og rekreation, uddannelse, afvikling af trykkende gæld, erhvervelse og indretning af bolig og andre tilsvarende formål.

Den som tidligere har haft lån i selskabet, kan ikke forvente at få bevilget et nyt lån før tidligst to år efter det seneste lån er tilbagebetalt. Der kan dispenseres fra dette i tilfælde af særlig trang.

Lån bør normalt ikke overstige kr. 50.000,-. For ethvert lån skal der gives selskabet betryggende sikkerhed ved god selvskyldnerkaution.

Tilbagebetalinger sker i lige store månedlige afdrag, der mindst skal være 2% af lånets oprindelige beløb. Tilbagebetalingen påbegyndes 1 år efter udebtalingen. Lånet skal i alle tilfælde være tilbagebetalt indenfor 50 måneder efter udløbet af den afdragsfri periode.

Såfremt en låntager trods påkrav ikke indbetaler forfaldne afdrag, og disse heller ikke kan erholdes gennem den stillede sikkerhed, vil Borgervennens ledelse vurdere, om der skal tages yderligere  retslige tiltag for at inddrive det udestående.

Udtræder en låntager af selskabet eller bliver han slettet som medlem i henhold til bestemmelserne i § 10, da er lånet straks forfalden til skadesløs betaling, og i tilfælde af manglende betaling anvendes der samme fremgangsmåde som overfor den, der ikke har betalt skyldige afdrag.

Ønsker du at søge om lån, skal du udfylde oplysningsskemaet her på hjemmesiden og medsende relevant dokumentation (inkl. seneste årsopgørelse fra SKAT og forskudsregistrering for indeværende år).

Borgervennen grafik

Vedtaget på bestyrelsesmøde i Borgervennen den 11. januar 2016.

EN VELLYKKET AFTEN MED VENNERNE

Tirsdag den 3. maj inviterede vi på et par underholdende timer med flere perspektiver på venner og velgørenhed.

Vi fik besøg af læge, hjerneforsker og vært på Hjernekassen Peter Lund Madsen og sanger og komponist Lis Sørensen samt direktør for Sankt Lukas Stiftelsen Henrik Nedergaard. Alle var de med til at skabe nogle hyggelige timer for deltagerne med berigende tale og sang. Der blev indsamlet i alt 34.000 kr., som vil gå ubeskåret til det velgørende arbejde. Borgervennen planlægger et nyt event til efteråret.