DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

CASE

Et børnehus for alvorligt syge børn og deres forældre

Børnehuset Siv er for børn der har en alvorlig lungesygdom, nyresygdom eller er i behandling for kræft. Børnecancerforeningen hjælper økonomisk, så kræftramte børn kan starte i Siv med det samme, og Borgervennen har valgt at bidrage til, at børn med andre diagnoser også får denne mulighed.
“Den foreløbige bevilling til Børnehuset Siv er på kr. 75.000, men der er givet en hensigtserklæring om, at vi vil fortsætte med tilsvarende bevillinger i 2024 og 2025, hvis Børnehuset opnår den ønskede gavn af vores bevilling.”
boernehuset siv

I Farum ligger der en børneinstitution, der hedder Børnehuset Siv. Udefra ligner den enhver anden institution med legeplads, gynger, og hvad der ellers hører til, og i åbnings- tiden høres børnestemmer, grin og leg. 

Men kender man historien bag, sætter det tanker i gang, for de støjende børn, der leger, er alle alvorligt syge. For børn der har en alvorlig lungesygdom, nyresygdom eller er i behandling for kræft er det meget vigtigt, at de ikke smittes med infektioner, der i en ”normal” institution er en naturlig del af hverdagen. For de fleste betyder det, at de kun kan passes hjemme af forældre og mister muligheden for at lege med andre.

boernehuset siv

”Institutionen er også speciel, fordi forældrene har mulighed for at være i institutionen med deres syge barn hele dagen, så der er også indrettet ”voksenrum” og et massagerum, hvor pressede forældre kan slappe af, blive forkælet og være sammen med ligestillede.” 

Børnehuset Siv er formålsindrettet til at undgå smitte. Der gøres rent hele dagen, og personale og forældre har rutiner, der minimerer risikoen for smitte, så hygiejnen er i top.

Institutionen er også speciel, fordi forældrene har mulighed for at være i institutionen med deres syge barn hele dagen, så der er også indrettet ”voksenrum” og et massagerum, hvor pressede forældre kan slappe af, blive forkælet og være sammen med ligestillede.

Børnecancerforeningen hjælper økonomisk, så kræftramte børn kan starte i Siv med det samme, og Borgervennen har valgt at bidrage til, at børn med andre diagnoser også får denne mulighed.

Således finansieres perioden, indtil kommunens finansiering starter (typisk 2-4 måneder senere). 

Den tidlige start er vigtig både for børn og forældre, da det betyder, at barnet fortsat kan lege med andre, at forældre kan tale med ligestillede og måske endda passe et arbejde, imens barnet er i trygge rammer med kompetente pædagoger. 

Alle kan se fordelen i, at syge børn kan fortsætte i en institution med jævnaldrende frem for at være tvunget til at blive passet hjemme. 

Den foreløbige bevilling til Børnehuset Siv er på kr. 75.000, men der er givet en hensigtserklæring om, at vi vil fortsætte med tilsvarende bevillinger i 2024 og 2025, hvis Børnehuset opnår den ønskede gavn af vores bevilling.

boernehuset siv leger