DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

CASE

Et kreativt frirum for børn og unge med livstruende sygdomme

Kreative aktiviteter fremmer livsglæden og kan give alvorligt syge børn et pusterum fra en hverdag præget af sygdom og begrænsninger. Derfor har et krea- og kunstterapirum længe været på Lukashusets (der er en del af Sankt Lukas Stiftelsen) ønskeliste. Nu er ønsket blevet opfyldt takket været en donation fra Borgervennen af 1788.
“Borgervennen har i 2021 tildelt en donation på kr. 100.000 til Sankt Lukas Stiftelsen med en hensigtserklæring om, at ville give et tilsvarende bidrag i 2022 og 2023.”
Donation til Lukashuset

I Lukashuset indlægges børn og unge med livstruende sygdomme sammen med deres familier. Huset har fokus på at give både barnet og familien så stor livskvalitet som muligt – hvad end der er tale om et livsafsluttende ophold eller aflastning for en tid.

Det nye krearum, der er indrettet i Sankt Lukas Søstrenes gamle systue, bliver et fristed for børnene i Lukashuset og deres familier og skal bruges til bl.a. kunstterapi. Her er der plads til, at de syge børn, deres søskende og forældre kan udfolde og fordybe sig og herigennem finde fornyet energi.

Louise Rosenbæk Severinsen, socialpædagog i Lukashuset, diakon og uddannet natur- og kunstterapeut, er en af de drivende kræfter bag projektet. Hun forklarer, hvad kunstterapi kan gøre for børn og voksne i svære livssituationer:

”Kunstterapi gør det muligt at udtrykke det, der umiddelbart kan være svært at sætte ord på. I kunstterapien bruges både billeder, drømme, naturen, kroppens bevægelser og lyd som redskaber. Den kreative og legende proces giver større bevidsthed og mulighed for at finde eller genfinde indre ressourcer og vitalitet.” 

Tidligere erfaringer fra Lukashuset og fra lignende projekter har vist, at kreativ udfoldelse har en række positive effekter for både det syge barn og dets søskende. De kreative aktiviteter fremmer nemlig livsglæden, udvikler børnene og deres evne til at mestre svære ting.

Inger Thing Dittman, leder af Lukashuset, glæder sig over, at krea- og kunstterapirummet er blevet en realitet: ”I Lukashuset arbejder vi for at skabe en hjemlig ramme, hvor hele familiens livskvalitet og livsudfoldelse er i fokus frem for sygdom. Vi ser barnet bag diagnosen og har øje for, hvad der er vigtigt her og nu. Med det nye krearum kan vi tilbyde de indlagte familier i Lukashuset et sted, hvor de kan udfolde sig eller finde ro til fordybelse. Det giver nogle helt nye muligheder for vores arbejde,” understregede hun.

Donation til Lukashuset

Når børn og unge får en livstruende sygdom, bliver hele familien ramt. I Lukashuset er det derfor både det syge barn, forældre og søskende, der tilbydes palliativ lindring og aflastning. Pleje, omsorg og lindrende behandling varetages i et tværfagligt samarbejde af overlæger, sygeplejersker, pædagog, fysioterapeut, psykolog, socialrådgiver og præst. Hertil kommer hospitalsklovn, musiker og frivillige.

Ophold er gratis, og Lukashuset modtager patienter fra hele landet.

Donation til Lukashuset