DELTAG I EN AFTEN MED VENNERNE

Vi får bl.a. besøg af musiker Kasper Winding og stifter af butikskæden TIGER Lennart Lajboschitz. 

CASE

Ny kreativitet og motorisk udvikling gennem leg

Kreativitet og motorik er afgørende for at styrke indlæringsevnen og de sociale kompetencer blandt udviklingshæmmede. Marjatta Hjemmets faciliteter og idrætsredskaber var mangelfulde og nedslidte – og de henvendte sig derfor til Borgervennen, der hjalp dem.
“En donation på kr. 90.000,- til nye legeredskaber giver i dag Marjatta hjemmets børn mulighed for at udfordre og udforske deres motorik og styrke deres udvikling på nye måder.”
Marjattahjemmet barn kravler

Marjattahjemmet henvendte sig til Borgervennen for at få støtte til nye idrætsredskaber. Børnene har stort behov for at stimulere og træne deres fysik og motorik. Igennem leg og øvelser træner de ihærdigt og børnenes evner forbedres. Resultatet er, at de bliver bedre rustet til livet på mere lige vilkår med andre.

Den fysiske udfoldelse er både med til at styrke fysik og motorik, men det øger også børnenes selvværd, glæde og fællesskab med andre.

Borgervennens donation til Marjatta gjorde dem i stand til at købe nye gynger, klatrestativer, balancestolper og andre gymnastikredskaber der bidrager til stimulering af elevernes motorik. 

De nye redskaber har medvirket til øget glæde, kreativitet og nye aktiviteter for eleverne og samtidig givet lærerne og pædagogerne motivation til at nytænke aktiviteter, der kan skabe fysisk trivsel, fællesskab og glæde hos Marjattas børn og unge.

Borgervennen har støttet Marjattahjemmet
Borgervennen-stoetter-Marjatta

Marjattahjemmet er et skole- og behandlingshjem med plads til 16 fastboende børn. Børnene har forskellige diagnoser eksempelvis Downs syndrom, kromosomlidelser og psykisk udviklingshæmmede, men der er også plads til børn med socialt belastet baggrund.

Som hovedregel bliver børnene optaget som 7-8 årige.

Det kreative og kunstneriske har en afgørende rolle i undervisningen på Marjatta. Gennem forskning og erfaring ved man, at udviklingshæmmedes sociale kompetencer og udvikling styrkes meget gennem stimulering på det kreative, motoriske og kunstneriske område. 

Derfor arbejder Marjatta aktivt med forskellige kreative fag fx skuespil, musik, træ, maling og bevægelse for at stimulere børnene indlæringsevner, så de bliver klar til at kunne fungere bedre i ungdoms- og voksenlivet.

Også unge og voksne kan få hjælp, træning og støtte på Marjatta, der ligger i pragtfulde omgivelser ned til Præstø Fjord.